Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Distanční vzdělávání - téma ,,Březen-měsíc knihy"

Distanční vzdělávání - téma ,,Březen-měsíc knihy"Datum konání:
8.3.2021
Datum ukončení:
12.3.2021

Téma týdne:,,Březen - měsíc knihy"

Tento týden se zaměříme na velice oblíbené téma pro děti a to jsou knížky. A to především knížky POHÁDKOVÉ.

Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení.

Nezastupitelnou úlohu zde má však rodina, a proto, milí rodiče, čtěte dětem pohádky!

Domníváme se, že děti od raného dětství přebírají výchovný vliv vlastní rodiny. A ruku na srdce – v kolika rodinách se dětem pravidelně čte nebo vypráví pohádka na dobrou noc?

Děti se učí na základě zkušeností novým poznatkům. K nejdůležitějším složkám výchovy patří láska rodičů, jejich dobrý příklad a hlavně věnovaný čas. Bohužel můžeme z praxe potvrdit, že dětem v současné době ani tolik nechybí materiální zázemí, jako právě čas, který rodiče věnují svým dětem. Je to investice, která se Vám stokrát vrátí.

Podporujme u dětí lásku ke knihám. Je v nich ukryta veškerá moudrost, s jejíž pomocí nacházíme vše, co potřebujeme. Někdo znalosti, jiný odpočinek, zábavu či potěšení. A od raného věku vše začíná…  

Připravily jsme na tento týden oblasti, které děti rozvíjejí jak v jazykových dovednostech, tak dále v rozvoji paměti, orientaci v textu, v grafomotorice, v hudební a literární oblasti. Vždy se snažíme zapojit a nabídnout náměty k činnostem, tak aby zaujaly nejen děti, ale také Vás, rodiče.

Z přiložených materiálů k distančnímu vzdělávání děti ve školce odevzdají: Grafomotoriku Rákosníček, Slabiky a 1 vyrobenou loutku k pohádce. Pokud se děti budou chtít pochlubit i dalšími vypracovanými materiály, budeme jen rádi. Aby si děti procvičily paměť naučte se s nimi alespoň 2 sloky básně ,,Smutná knížka." Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za ni! Všechny děti touto cestou moc pozdravujeme a přejeme jim pohádkový týden!

A - Průvodní slovo k tématu.pdf

B - Povídání o knížkách, otázky.pdf

C - Báseň Smutná knížka.jpg

D - Pohádkový kvíz 1.jpg

E - Pohádkový kvíz 2.jpg

F- Poznáš pohádku.jpg

G - Obrázkové čtení - Perníková chaloupka.jpg

H - Pohádka o Budulínkovi.jpg

I - Logopedická pohádka.jpg

J - Jazykové hry.jpg

K - Slabiky.jpg

L- Grafomotorika - Rákosníček.jpg

M - Píseň pro dobrou náladu.jpg

N - Pohádka o domečku.jpg

O - Výroba loutek k pohádce.jpg

P- Pohádkové dvojice, kdo kde bydlí.pdf

R - Jak si vyrobit recyklovaný papír.pdf