Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k nástupu dětí do MŠ od 12.4.2021

Informace k nástupu dětí do MŠ od 12.4.2021Datum konání:
12.4.2021

Informace k nástupu dětí do mateřské školy od 12.dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12.4.2021 umožněn nástup do mateřské školy pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a které se podrobí testování.

Na základě mimořádného opatření MZd je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání i děti IZS a děti pedagogických pracovníků. Na tyto děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v týdnu. Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v I. třídě mateřské školy. Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře a do II. třídy, kde bude probíhat vzdělávání. V případě vyššího počtu dětí budou na základě metodiky MŠMT děti rozděleny do obou tříd. V objektu školy bude zajištěno časté větrání. Je také doporučován pobyt venku. Proto děti do třídy přiměřeně oblečte a vybavte vhodným oblečením na pobyt na školní zahradě.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění - rýma, kašel,teplota, vyrážka,zvýšená únava,bolest svalů,....

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí Zmocnění.doc. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

leták testování pro rodiče.pdf

testování diagram.pdf

Ochranné prostředky dýchacích cest děti v  mateřské škole mít nemusí.

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud nebudou děti MŠ navštěvovat, odhlaste stravu v pondělí 12.4.2021 nejpozději do 13 hod. ve školní jídelně - na tel.čísle 583 431 848

Neodhlášený oběd - (za pondělí 12.4.2021) je možno si ve ŠJ v době k tomu určené vyzvednout. Pouze však v tento první den nepřítomnosti dítěte ve škole.

Zákonní zástupci dětí, kteří jsou pedagogové, a nebo zaměstnanci IZS a budou potřebovat, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ, přihlaste své dítě nejpozději do pátku 9.4.2021 do 10 hod. na níže uvedené emailové adrese. Zákonný zástupce doloží škole v den nástupu dítěte potvrzení zaměstnavatele.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu - msmoravicany@seznam.cz

Prosím i nadále sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejňovány důležité informace.