Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu mateřské školy od 1. září 2021

Informace k provozu mateřské školy od 1. září 2021Datum konání:
1.9.2021

Informace k provozu mateřské školy od 1. září 2021

Děti se nemusí testovat a ani nemusí mít roušku. ( Pro případ výskytu infekce musí mít děti ve skříňce dvě roušky.)

I nadále je nutné přijmout opatření proti šíření onemocnění Covid-19.                                                                                    

Za ohleduplné chování a dodržování děkujeme! Všichni tak společně přispějeme k bezproblémovému chodu naší mateřské školy.                                                  

  • Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv infekčního akutního onemocnění – viz. Školní řád – bod 16. 5   Podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.         
  • Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby, které se v prostorách školy pohybují v respirátoru, a které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
  • Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy v respirátoru, a pouze po nezbytně nutnou dobu. Platí i pro odvádění dětí z mateřské školy.
  • Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.
  • Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.
  • V rámci hygienických opatření není dovoleno vstupovat do tříd.
  • Doprovázející osoba umyje dítěti před vstupem do třídy důkladně ruce vodou a mýdlem a případně na vysušené ruce použije dezinfekci. 
  • Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce. 

Vážení rodiče, seznamte se prosím se Školním řádem mateřské školy platným od 1. 9. 2021. Po jeho přečtení, podepište u třídních učitelek tiskopis o jeho seznámení. Školní řád je vyvěšen ve vstupní hale školy a na webových stránkách.

 

INFORMACE O CENĚ STRAVNÉHO:

Na základě nové vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování, kterou se mění vyhláška  č.107/2005 Sb., v platném znění, dochází ke zvýšení finančních limitů na nákup potravin a z tohoto důvodu mateřská škola od 1. 9. 2021  přistupuje ke změně cen stravného.

Věková kategorie dětí:                   3 – 6 let                                       7 let

 

Cena dopolední svačiny:                   8,-  Kč                                       9,- Kč

Cena oběda:                                     20,-  Kč                                     24,- Kč

Cena odpolední svačiny:                   8,-  Kč                                       8,- Kč

 

Celodenní stravování celkem:          36,- Kč                                     41,- Kč

Polodenní stravování celkem:          28,-  Kč                                    33,- Kč

 

V ceně stravného je zahrnut i celodenní pitný režim.

 

INFORMACE O CENĚ ŠKOLNÉHO:

Výše měsíční úplaty za vzdělávání je pro školní rok 2021/2022 stanovena na částku 360,- Kč ( viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání).

Vážení rodiče, překontrolujte si prosím ve svých bankách nastavené limity, aby při strhávání plateb nedocházelo k potížím. Doporučený limit povolení inkasa je na částku za jedno dítě 1.500,- Kč ( pokud je v MŠ více dětí, je nutné limit znásobit jejich počtem )

 

INFORMACE O KONÁNÍ INFORMATIVNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:

Ve středu 8. září 2021 se budou v 16, 00 hod. konat v I. třídě ,,KOŤÁTEK“ třídní schůzky.

Ve čtvrtek 9. září 2021 se budou v 16, 00 hod. konat v II. třídě ,,BERUŠEK“ třídní schůzky.

Třídní schůzky se budou konat v jednotlivých třídách. Vstup pouze s respirátorem, bez příznaků infekčního onemocnění a za podmínek dodržování rozestupů.

 

Renata Tilscherová, ředitelka mateřské školy.