Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Oznámení o změně ceny za stravné a školné

Oznámení o změně ceny za stravné a školnéDatum konání:
30.6.2021

Vážení rodiče.

V souvislosti s nárůstem cen dochází od 1. 9. 2021 ke zvýšení ceny za stravu a za školné v mateřské škole.        

       

Cenová kalkulace stravného dle věku dětí          3 – 6 let                           7 let  

Cena dopolední svačiny:                                            8,-  Kč                          8,- Kč

Cena oběda:                                                             20,-  Kč                        24,- Kč

Cena odpolední svačiny:                                            7,-  Kč                          7,- Kč

  

Celodenní stravování celkem:                               35,- Kč                        39,- Kč

Polodenní stravování celkem:                               28,- Kč                        32,- Kč

 

V ceně je zahrnut celodenní pitný režim.

Stravování v MŠ je řízeno vyhláškou MŠMT č 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Podle výše zmiňované vyhlášky se hrazení obědů a jejich normování (jak množství potravin, tak finanční normativ) rozlišuje podle věku dítěte. Do věkových skupin jsou dětští strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků (podle již výše zmiňované vyhlášky).

Děti platí pouze cenu za potraviny. Nárok na tuto cenově zvýhodněnou stravu mají pouze děti, které jsou v době podávání stravy v mateřské škole,  a nebo v případě nemoci a to pouze první den nepřítomnosti v MŠ. 

          

Výše měsíční úplaty je pro školní rok 2021/22 stanovena na částku 360,- Kč

Bližší informace jsou uvedeny v DOKUMENTECH na webových stránkách školy  -  SMĚRNICE ÚPLATA ZA ŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Doporučuji nastavit limit povolení inkasa na částku za jedno dítě 1.500,- Kč

( pokud máte v MŠ více dětí, je nutné limit znásobit jejich počtem )

 

V Moravičanech 30.6.2021

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ