Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na délce přerušení provozu  mateřské školy.

Postup ponížení školného upravuje Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v § 6 odst. 5 takto:

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Za měsíc březen 2021 se stanovuje výše úplaty na 0 Kč.

Za měsíc duben 2021 se stanovuje výše úplaty na 0 Kč.

Částka za školné byla již v březnu i dubnu z vašeho účtu inkasem uhrazena.

Aby došlo k vyrovnání, nebudeme za měsíc květen a červen z vašeho účtu peníze za školné strhávat.          

Renata Tilscherová, ředitelka školy