Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Pozvání do virtuálního divadla

Datum konání: 10. 3. 2021

Pozvání dětí z naší školky do virtuálního divadla!

Dopřejte dětem jarní překvapení a připojte se k programu JARO BERE ZA KLIKU - online projektový den v mateřské škole.

Níže je informační plakátek a odkaz. Přejeme příjemnou zábavu!

Jaro bere za kliku.jpg

https://www.facebook.com/events/263545678665062/

 


Publikováno 10. 3. 2021 9:40

Distanční vzdělávání - téma ,,Březen-měsíc knihy"

Datum konání: 8. 3. 2021 - 12. 3. 2021

Téma týdne:,,Březen - měsíc knihy"

Tento týden se zaměříme na velice oblíbené téma pro děti a to jsou knížky. A to především knížky POHÁDKOVÉ.

Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení.

Nezastupitelnou úlohu zde má však rodina, a proto, milí rodiče, čtěte dětem pohádky!

Domníváme se, že děti od raného dětství přebírají výchovný vliv vlastní rodiny. A ruku na srdce – v kolika rodinách se dětem pravidelně čte nebo vypráví pohádka na dobrou noc?

Děti se učí na základě zkušeností novým poznatkům. K nejdůležitějším složkám výchovy patří láska rodičů, jejich dobrý příklad a hlavně věnovaný čas. Bohužel můžeme z praxe potvrdit, že dětem v současné době ani tolik nechybí materiální zázemí, jako právě čas, který rodiče věnují svým dětem. Je to investice, která se Vám stokrát vrátí.

Podporujme u dětí lásku ke knihám. Je v nich ukryta veškerá moudrost, s jejíž pomocí nacházíme vše, co potřebujeme. Někdo znalosti, jiný odpočinek, zábavu či potěšení. A od raného věku vše začíná…  

Připravily jsme na tento týden oblasti, které děti rozvíjejí jak v jazykových dovednostech, tak dále v rozvoji paměti, orientaci v textu, v grafomotorice, v hudební a literární oblasti. Vždy se snažíme zapojit a nabídnout náměty k činnostem, tak aby zaujaly nejen děti, ale také Vás, rodiče.

Z přiložených materiálů k distančnímu vzdělávání děti ve školce odevzdají: Grafomotoriku Rákosníček, Slabiky a 1 vyrobenou loutku k pohádce. Pokud se děti budou chtít pochlubit i dalšími vypracovanými materiály, budeme jen rádi. Aby si děti procvičily paměť naučte se s nimi alespoň 2 sloky básně ,,Smutná knížka." Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za ni! Všechny děti touto cestou moc pozdravujeme a přejeme jim pohádkový týden!

A - Průvodní slovo k tématu.pdf

B - Povídání o knížkách, otázky.pdf

C - Báseň Smutná knížka.jpg

D - Pohádkový kvíz 1.jpg

E - Pohádkový kvíz 2.jpg

F- Poznáš pohádku.jpg

G - Obrázkové čtení - Perníková chaloupka.jpg

H - Pohádka o Budulínkovi.jpg

I - Logopedická pohádka.jpg

J - Jazykové hry.jpg

K - Slabiky.jpg

L- Grafomotorika - Rákosníček.jpg

M - Píseň pro dobrou náladu.jpg

N - Pohádka o domečku.jpg

O - Výroba loutek k pohádce.jpg

P- Pohádkové dvojice, kdo kde bydlí.pdf

R - Jak si vyrobit recyklovaný papír.pdf


Publikováno 7. 3. 2021 20:21

Zábavná hra pro rodiče s dětmi

Datum konání: 3. 3. 2021

,,Milé děti,

všechny vás moc a moc zdravíme!!

Nemůžete děti do zoologické zahrady? My víme, že ne. A proto jsme pro vás připravili zábavnou hru, ve které si na zoologickou zahradu můžete společně s rodiči nebo sourozenci zahrát. Vyzkoušejte si jak skáče opice, jak se kolébá tučňák, jak se umíš vyšplhat vysoko jako panda nebo jak splyneš s okolím schovaný jako chameleon. Rodiče vám ukáží, jak stojí plameňák na jedné noze a když budete mít štěstí, najdete poklad. A další poklad pak za splnění všech úkolů objevíte ve školce, až nás do ní zase pustí."

                                                                                                      Vaše paní učitelky Renata, Jana, Magda a Hanka.

Hra pomůže v současné situaci nejen děti zabavit, ale také motivovat k pohybu venku, kde není možné věnovat se obvyklým sportovním aktivitám. Stačí vyjít jen pár kroků od domu (nebo si zahrát na zahradě, v pokojíčku jako ranní rozcvičku).

Potřebujete: vytištěnou hru a rozstříhané kartičky zvířátek, hrací kostku, malý poklad (např. kinder vajíčko s překvapením, nějakou sladkost nebo omalovánky) a také předem promyšlenou trasu – okruh kolem domova, na zahradě,.....

K VYTIŠTĚNÍ - hra a hrací kartičky.pdf

Pravidla hry.pdf

PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU A HODNĚ SMÍCHU PŘI NAPODOBOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK, A ŽE VÁS NĚKDO UVÍDÍ? NEVADÍ JE POTŘEBA SE UVOLNIT A ZASMÁT! 

Můžete se při hraní vyfotit a zaslat fotky na školní emailovou adresu. Prostřednictvím webových stránek budeme fotečky sdílet a tak všichni kamarádi ze školky i paní učitelky uvidí, jak se vám dařilo úkoly plnit a kolik legrace jste u hraní zažili!

Můžete také zasílat fotky, které pořídíte při nejrůznějších společných činnostech s dětmi, fotky výrobků, apod.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete poradit při distančním vzdělávání, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu - msmoravicany@seznam.cz

Další materiály a úkoly na distanční vzdělávání předškoláků i zabavení dětí bude zasláno v pondělí 8. 3. 2021.

 

 


Publikováno 3. 3. 2021 7:32

Distanční vzdělávání ...

Datum konání: 1. 3. 2021 - 5. 3. 2021

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Ministerstvo školství by mělo zaslat Metodiku ke vzdělávání dětí distančním způsobem začátkem tohoto týdne. Jelikož máme zájem o to, aby jste mohli s dětmi pracovat z domova již nyní zasíláme níže uvedené materiály. Pravidelně proto prosím čtěte emaily s AKTUALITAMI.

co je důležité.jpg                                                                   

Tématem týdne je: MASOPUST, KARNEVAL

Cílem tématu je seznámit děti s lidovou tradicí masopustu.Je to totiž doba, která předchází postnímu předvelikonočnímu období. Lidé se v čas masopustu veselili, hodovali a tancovali, protože od popeleční středy následoval půst, během kterého si na voňavé vepřové hody museli nechat zajít chuť. K oslavám masopustu neodmyslitelně patřily masopustní průvody, plné zábavných kostýmů. Toto období je spojeno se slavením, veselením, radostí. U dětí rozvíjí fantazii a myšlení. Pro děti by to mělo být hlavně období zážitkové. Zahrajte si s dětmi hry, zazpívejte si, zatančete a dejte si něco dobrého.Součástí tohoto tématu bývá tradičně ve školce MAŠKARNÍ KARNEVAL. Ani letos tomu nebude jinak. Karneval si uděláme až budeme zase všichni spolu ve školce! A JEŠTĚ CHYSTÁME PŘEKVAPENÍ  - bližší informace dostanete do vašich emailů během dopoledne ve středu 3.3.2021.

ÚKOLY NA VYPRACOVÁNÍ:

výroba klauna.jpg

střídání barev.jpg

omalovánka podle čísel.jpg

balónky.jpg

dvojice.jpg

labyrint.jpg

počítání.jpg

sleduj cestu.jpg

slova- rýmy.jpg 

báseň Karneval.jpg

Výše uvedené úkoly po vypracování děti odevzdají ve školce, kde si společně o nich budeme povídat a provedeme zhodnocení. Vyrobeného šaška využijeme k výzdobě třídy na karnevalové veselí a také si společně řekneme báseň  ,,Karneval ".

MATERIÁLY A INSPIRACE PRO PRÁCI S DĚTMI DOMA:

karnevalová maska.JPG

omalovánka šašek.JPG

puzzle.jpg

hudební nástroje.jpg

skládanka.JPG

grafomotorika.jpg

hledej rozdíly.jpg

Velký hmyzí karneval.JPG

 

Chystáme se k zápisu do ZŠ.docx

Jak správně držet tužku.pdf

správný úchop tužky.jpg

Nácvik říkanky Pastelkou si čmáráme.docx

 

Pro malošky z I. třídy.docx

 

 


Publikováno 1. 3. 2021 9:30

Informace k provozu MŠ

Datum konání: 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021

Informace Ministerstva školství k provozu mateřských škol od 27.2.2021 do 21.3.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ.pdf

Informace o ošetřovném jsou k dispozici ve výše uvedeném odkazu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Všem dětem je od 1.3.2021 do 21.3.2021 automaticky odhlášena strava.

Mateřská škola bude předškolní děti, pro které předškolní vzdělávání povinné, vzdělávat distančně - vzdělávací materiály budou k dispozici k určitému týdennímu tématu vždy začátkem týdne.  Budou zde k dispozici materiály i pro mladší děti.

 

Distanční výuka je založena především na komunikaci učitele a rodičů prostřednictvím emailů a školních webových stránek. Vzdělávání spočívá na podpoře rozvoje dítěte přirozenými prostředky a činnostmi, které jsou pro dítě běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí. Jedná se o vypracovávání úkolů a pracovních listů pro rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, matematických představ, sluchového a zrakového vnímání. Poskytování inspirativních tipů na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na výtvarné tvoření, didaktické hry, pohybové aktivity, zpěv, společný poslech pohádek nebo hudby atd.

Hodnocení výsledků vzdělávání je preferováno formativní zpětnou vazbou, sebehodnocením dětí, především zapojením zákonných zástupců do procesu hodnocení. Pro potřeby souhrnného hodnocení přinesou děti po ukončení distančního vzdělávání vypracované úkoly do mateřské školy.

 


Publikováno 28. 2. 2021 9:34

Informace Ministerstva školství

Datum konání: 1. 3. 2021

Informace Ministerstva školství.pdf


Publikováno 24. 2. 2021 9:11

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum konání: 25. 2. 2021

OZNÁMENÍ

Na základě vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání, se stanovuje všem osobám pohybujícím se ve vnitřních prostorách mateřské školy (s výjimkou dětí ), povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ( nos, ústa ) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének.

Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby a děti, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.

 


Publikováno 23. 2. 2021 15:03

Maškarní karneval

Datum konání: 4. 3. 2021

OZNÁMENÍ

Ve čtvrtek 4. března se v naší mateřské škole bude konat ,,  MAŠKARNÍ  KARNEVAL“

Dejte prosím dětem na tento den do školky karnevalový převlek – nejlépe v igelitové tašce.

Součástí je promenáda masek po školce, soutěže a hry, tanec při hudbě, mlsání,…...


Publikováno 16. 2. 2021 15:35

Projekt Jesenické návraty

Projekt Jesenické návraty - www.jesenickenavraty.cz

Jesenické návraty fungují již více než 2 roky a věnují se turistickým trasám a výletům v Jeseníkách. V současné, omezené době je pohyb na čerstvém vzduchu jednou z mála možností, jak rodiny s dětmi mohou trávit volný čas v přírodě.

A proto vznikla zábavná soutěž "Namalujte Jeseníky" se zimní tématikou.

Výherci získají rodinné vstupné do ZOO Faunaparku v Lipové a také na Státní zámek Velké Losiny, aj.  - bližší informace v příloze namalujte Jeseníky.jpg.


Publikováno 18. 1. 2021 19:26

Než se spolu uvidíme - distanční vzdělávání

 

Distanční vzdělávání i zabavení dětí:

Kde je chyba..jpg

Omalovánka+grafomotor. cvičení.jpg

Ptáčci -najdi cestu.jpg

Sněhulák najdi rozdíly.jpg   

Výtvarné tvoření -sněhulák.png 

Naučte se děti některou z básniček a ve školce nám ji přednesete. Také se můžete pochlubit svými výtvory i pracovními listy. Moc se těšíme, jak si o tom společně budeme povídat!

Vaše paní učitelky............

 

 


Publikováno 15. 1. 2021 12:35