Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Potvrzení o úhradě za úplatu v MŠ

Datum konání: 14. 1. 2022

Vážení rodiče,

Vaše děti mají ve skříňkách potvrzení o úhradě za úplatu v mateřské škole.

Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2021, ve smyslu ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, v platném znění.

Při jeho ztrátě se další potvrzení nevystavuje!!

Rozpis úhrady školného za jednotlivé měsíce:

260,- Kč za měsíce leden, únor, březen, duben

     0,- Kč za měsíce květen, červen - přerušení provozu v jarních měsících na základě vládních opatření

130,- Kč za měsíce červenec, srpen

360,- za měsíce září, říjen, listopad, prosinec

Předškoláci: září až prosinec 0,- Kč

      


Publikováno 14. 1. 2022 9:02

KNIHOBRANÍ

Datum konání: 11. 1. 2022

Vážení rodiče,

pokud máte chuť, zapojte se se svými dětmi do KNIHOBRANÍ.pdf


Publikováno 11. 1. 2022 15:45

Informace týkající se MŠ.

Datum konání: 17. 12. 2021

Vážení rodiče.

Pokud se u vašeho dítěte za celou dobu karantény neobjeví příznaky onemocnění covid-19 a RT-PCR test vyjde negativně, dítě je zcela zdravé, může opustit 7. den karanténu. To znamená, že můžete přivést dítě v úterý 21.12.2021 opět do mateřské školy.

Do MŠ budou přijaty pouze děti, které se prokáží potvrzením o negativním RT-PCR testu. Předávejte proto prosím děti osobně paní učitelce, která bude toto potvrzení vyžadovat.

V pondělí 20.12.2021 bude všem dětem, které mají nařízenu karanténu strava automaticky odhlášena.

Z důvodu epidemiologické situace a s tím souvisejícího nízkého počtu dětí ve školce, budeme dělat Vánoční nadílku až po novém roce. Nechceme děti, které ve školce nejsou o tuto krásnou událost ,,ošidit.,, Dětem prosím řekněte, že do školky přijde Ježíšek až bude školka mezi vánočními svátky uzavřena.

Všem dětem a rodičům, se kterými se nyní již neuvidíme, přejeme krásné a klidné prožití Vánočních svátků, hlavně zdravíčko a budeme se těšit na shledání po Novém roce!!

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ

 


Publikováno 17. 12. 2021 10:48

Karanténa

Datum konání: 16. 12. 2021

Vážení rodiče.

Děti, které byly přítomny v pondělí 13.12.2021 v mateřské škole, přišly do kontaktu s osobou, která je pozitivní na Covid-19. Po konzultaci s hygienou byla těmto dětem nařízena karanténa.

Rodiče těchto dětí budou kontaktováni Krajskou hygienickou stanicí a budou postupovat dle jejích pokynů.

Děti, které 13.12.2021 v mateřské škole nebyly mohou do mateřské školy přijít.

Děkuji Renata Tilscherová, ředitelka MŠ

 


Publikováno 16. 12. 2021 16:00

Oznámení o výskytu COVID-19 v MŠ

Datum konání: 15. 12. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás o potvrzení výskytu nákazy COVID - 19 u jednoho dítěte v mateřské škole.  

V této souvislosti Vás prosím o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu Vašich dětí. V případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, průjmu, kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Další informace budou poskytnuty po vyjádření KHS, která na dané záležitosti již pracuje.

Dodržujte prosím důsledně opatření proti šíření onemocnění Covid-19.   

  • Do mateřské školy mohou přicházet pouze zdravé děti
  • Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby, které se v prostorách školy pohybují v respirátoru a které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
  • Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy v respirátoru, a pouze po nezbytně nutnou dobu. Platí i pro odvádění dětí z mateřské školy.
  • Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.
  • Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.
  • V rámci hygienických opatření není dovoleno vstupovat do tříd.
  • Doprovázející osoba umyje dítěti před vstupem do třídy důkladně ruce vodou a mýdlem a na vysušené ruce použije dezinfekci. 
  • Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce. 

Děkuji, Renata Tilscherová ředitelka MŠ

 


Publikováno 15. 12. 2021 17:08

Pozvánka na řemeslný den

Datum konání: 18. 12. 2021

SOBOTNÍ ŘEMESLNÝ DEN.pdf


Publikováno 13. 12. 2021 10:59

Mikulášská nadílka

Datum konání: 6. 12. 2021

Vážení rodiče.

V pondělí 6. prosince proběhne v mateřské škole Mikulášská nadílka.

Protože některé děti se bojí a jsou citlivější, nebude ve školce přítomen žádný ,, čert ani Mikuláš". Dětem Mikuláš nadílku ve školce nadělí v noci a děti ji budou hledat podle zanechaných stop.

Dejte prosím dětem na tento den do školky nějaký převlek čertíka nebo andílka - třeba i jen rohy, nebo andělská křídla....fantazii se meze nekladou. Děti mohou v převleku přijít už ráno do třídy. Chceme si s dětmi užít hezký nadílkový den!

Děkujeme!


Publikováno 29. 11. 2021 20:01

Informace ze školky

Vážení rodiče.

Protože již byly dokončeny práce na vstupním chodníku do mateřské školy, používejte prosím opět pro příchod hlavní bránu. Během tohoto týdne bude ještě zpřístupněna i brána u školní jídelny, ale již od pondělí 8. listopadu 2021 bude opět uzamčena a vstup bude povolen pouze zaměstnancům MŠ a dodavatelům.

 

Informace o plánovaných školních aktivitách pro děti:

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 oslavíme společně s dětmi tradiční svátek svatého Martina

Tento svátek je spojen především s příchodem zimy a prvního sněhu. S dětmi si povíme nejen příběh o sv. Martinovi, ale také lidové pranostiky a rčení, které se k tomuto svátku vztahují a samozřejmě si vyrobíme něco pěkného pro radost. Pokud mají děti k tomuto svátku doma nějaké knížky, obrázky, předměty nebo zhotovené nějaké výrobky, mohou je přinést s sebou do školky.

 

V pátek 12. 11. 2021 se bude konat vzdělávací ekologicko-chovatelský program

Za pomoci prezentace, krátkého videa i živé expozice budou dětem představeny základní chované druhy exotického ptactva. Lektor RNDr. Bc. Jaromír Vachutka je absolventem Přírodovědecké fak. UP v Olomouci i Filosofické fak. téže univerzity s pedagogickou praxí v délce 20 let.

 

Ve středu 24. 11. 2021 se uskuteční zábavné představení,, Kouzlení s klaunem“

Na toto představení vybíráme 50,- Kč  ( plaťte prosím přesnou částkou)  Pokud dítě nebude v den konání představení v MŠ přítomno, budou peníze vráceny.

 

O dalších připravovaných aktivitách Vás budeme opět včas informovat - Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka a pokud to bude možné, tak i společné vánoční tvoření rodičů s dětmi,.....

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY  

Se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy a školní kuchyně v době  mezi vánočními svátky přerušen v tyto pracovní dny: 27., 28., 29., 30., 31. prosince 2021. MŠ bude opět zprovozněna v pondělí 3. ledna 2022.

Strava bude všem dětem automaticky odhlášena.

 


Publikováno 1. 11. 2021 21:49

Nabídka webinářů pro rodiče

Speciálně pedagogická poradna Pohodová rodina nabízí RODIČŮM dětí z mateřské školy volná místa na webinářích, které jsou zaměřeny na přirozený rozvoj dětí, aby mohly naplno využít svůj vrozený potenciál.
Rodiče, ze zkušeností z naší poradny, mají díky rychlým civilizačním změnám zkreslené představy o základním přístupu a rozvoji dětí. Spousta z nich CHCE dětem pomoci, ale opravdu neví JAK! Prevencí zmůžeme více než nápravou!

https://pohodovarodina.cz/webinare/


Publikováno 22. 10. 2021 14:10

Oznámení o zhotovených fotografiích

Datum konání: 22. 10. 2021

 

Vážení rodiče,

máte možnost prohlédnout si zhotovené sady fotografií a rozhodnout se, zda si sadu zakoupíte, či nikoli.

Sada fotografií – jednotlivci stojí   300,- Kč

Sada fotografií – sourozenci stojí 340,- Kč

Fotografie si můžete odnést až po jejich zaplacení.


Publikováno 22. 10. 2021 13:37