Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Seznam přijatých a nepřijatých dětí

Seznam přijatých a nepřijatých dětí

 

Ředitelka Mateřské školy Moravičany Renata Tilscherová, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst.1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

 

Od  1. 9. 2020  se  k  předškolnímu vzdělávání  do  Mateřské školy Moravičany přijímají děti pod těmito přidělenými registračními čísly:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11,12,13,14

 

Od  1. 9. 2020  se  k  předškolnímu vzdělávání  do  Mateřské školy Moravičany nepřijímají děti pod těmito přidělenými registračními čísly:  8

   

Vážení zákonní zástupci přijatých dětí.

Dostavte se prosím ve středu 3.června 2020 v době mezi 10 a 15 hod. do ředitelny Mateřské školy Moravičany, kde obdržíte k vyplnění tiskopisy, bez kterých by nebyl možný nástup dítěte do mateřské školy a také důležité informace.

 

                                                                                                                                        V Moravičanech dne 26. 5. 2020