Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dokumenty původni > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

"DOMEČEK POZNÁNÍ"

vzdelavaci program_nove1.jpg

Motto školního vzdělávacího programu

„Kolik okének poznání otevřeme dětem v předškolním věku, tolik jich zůstane pootevřených po celý život. Až nastane ten pravý čas, samy si pak v životě snáze vyberou z okének poznání ta, která budou chtít otevřít dokořán.“

Symbolika obrázku

 • Domeček: místo plné kamarádů, místo, kde Vás vítají usměvavé učitelky připravené dětem pomoci na jejich cestě za poznáním. Je to místo s rodinnou a přátelskou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím. Místo, ve kterém dodržujeme daná pravidla, která budeme společně dodržovat i spoluvytvářet.
 • Okénka poznání: budeme otvírat okénka, která nám budou nabízet širokou škálu poznání o světě, o lidech a všem co nás obklopuje a zajímá.
 • Les, školní zahrada: zdravé prostředí v okolí mateřské školy, příležitosti k rozmanitým hrám a činnostem nejen na školní zahradě, ale i v okolní přírodě, příležitost k pěstování rostlin, kytek, bylinek. Pozorování růstu ovocného stromu, dobrý pocit z vlastní sklizně.
 • Sluníčko, nebe: radost, úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole, i když ne vždy je nebe bez mráčků, pokusíme si najít alespoň malou radost v každém dni.
 • Komín: spokojeně bafající komín je symbolem procesu, který směřoval k vytyčenému cíli. Všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku vyvíjející se dítě, které bude zvídavě kráčet po další cestě základní školou. Pokud se nám to všechno podaří, budeme spokojeni! Ať se i nadále v životě vše daří!

Podtémata integrovaných bloků ŠVP aneb otvíráme okénka poznání

 • Domku, domečku, kdo v tobě přebývá?
 • Jak žijí lidé?
 • Co je to svět? Modrá planeta?
 • Jaké jsou tradice lidí a jejich zvyky?
 • Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok?

Domku, domečku, kdo v tobě přebývá?

okynko.jpgVytváříme povědomí o základních pravidlech chování a jejich respektování, společně pravidla tvoříme, děti se učí adaptovat na život v prostředí, vnímat jeho změny, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 • Školka plná překvapení, co je to všude kolem nás?
 • Budeme kamarádi?
 • Přišlo na nás zlobení? aneb slušné chování
 • Kdo jsem já? Moje rodina, jak jsem přišel na svět?
 • Poznáváme svou vesnici, město, vlast

Jak žijí lidé?

okynko.jpgOsvojujeme si elementárních poznatky o okolním prostředí, o vlastním těle a jeho zdraví, pohybových činnostech, o užívání smyslů, vytváříme si zdravé životní návyky, upevňujeme si pravidla chování ve vztahu k druhému a rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí

 • Kdo, co, čím? – práce dospělých dříve a dnes
 • Jak se dostanu bezpečně do školky? – dopravní prostředky
 • Co je zdraví? Co je nemoc?
 • Kdo jsou naši pomocníčci? Smysly?
 • Brzy budu školákem?

Co je to svět? Modrá planeta?

okynko.jpgUčíme se vnímat řád světa a jeho přirozené změny, vše prožíváme co nejvíce venku prostřednictvím různorodých činností. Získáváme elementární povědomí o existenci různých etnických skupin, jejich kultur, máme povědomí o planetě Zemi, vesmíru.

 • Naše modrá planeta Země a vesmír kolem nás
 • Příroda kolem nás, co je živé, neživé?
 • Rozmary počasí, jaký je koloběh vody v přírodě?
 • Kde se vzalo tolik vody? .rybník, potok, řeka, moře
 • Všechno na světě má svůj čas.

Jaké jsou tradice lidí a jejich zvyky?

Vytváříme si základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivní vztah ke kultuře a umění, rozvíjíme si dovedností umožňující tyto vztahy a postoje, učíme se vyjadřovat a projevovat. Těšíme se z hezkých a příjemných kulturních zážitků, ctíme tradice našich předků i vytváříme nové, vyjadřujeme své prožitky hudbou, dramatickou improvizací apod.

 • okynko.jpgOslavujeme svátky a narozeniny
 • Týden plný tajemna
 • Přijede Martin na bílém koni?
 • Do školky přijdou Barborky
 • Čert a Mikuláš přinášejí vánoční čas
 • Čas adventu, Vánoc, lásky a splněných přání
 • Tři králové
 • Masopustní veselí, pohádkový karneval
 • Zimo, táhni pryč - vynášení Morany
 • Hody, hody doprovody, jaro je tu!
 • Čarodějnický týden
 • Maminky mají svátek
 • Duhový týden splněných dětských přání - Den dětí.

Jaro, léto, podzim, zima- to je celý rok?

okynko.jpgUčíme se vnímat, že vše na světě má svůj čas a řád, že svět je rozmanitý, pozoruhodný a pestrý a to jak svět přírody, tak svět lidí, zkoumáme přírodu v okolí a věci kolem sebe. Objevujeme a oslavujeme krásy přírody, prožíváme radost, že jsme toho všeho součástí, učíme se přírodu chránit.

 • Co jsou to dary přírody? Květiny, stromy, plody v lese i na zahrádce
 • Co dělají zvířátka, ptáčci, broučci a pavoučci po celý rok?
 • Když příroda maluje.