Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Datum konání:
1.9.2020

 

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 

Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU.pdf

 

Do mateřské školy smí nastoupit jen dítě zcela zdravé

Dítě musí být bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, apod.)

Pokud má dítě projevy, které mohou být zaměněny za příznaky respiračních onemocnění, musí být doloženo lékařské potvrzení, že je dítě léčeno alergologem.

Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k nasazení roušky a k izolaci od ostatních dětí. Bude kontaktován zákonný zástupce s žádostí o okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Zákonný zástupce dále telefonicky kontaktuje příslušného dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Každé dítě musí mít ve skříňce 2 ks roušek pro případ výskytu podezření z nákazy.

 

Opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19

Před budovou školy je zakázáno shromažďování osob a dětí.

Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy po nezbytně nutnou dobu.

Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.

Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.

Doprovázející osoba před vstupem do třídy důkladně dítěti umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a na vysušené ruce použije dezinfekci.

Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce, s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. 

 

 Děkujeme za Vaši ohleduplnost a dodržování výše uvedených opatření!