Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy Moravičany pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství vydalo mimořádné opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žadatel si vyzvedne  ŽÁDOST O PŘIJETÍ na přepážce Pošty Moravičany.

PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ:  od 4. do 14. května, v pracovní dny v době od 6:15 do 15:00 hodin, prostřednictvím poštovní schránky Mateřské školy Moravičany 260. Zalepenou obálku s vyplněnou žádostí a požadovanými  přílohami označte nápisem ,,K rukám ředitelky MŠ“

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn 26. 5. 2020 na webových stránkách školy. Seznam bude anonymní. Děti budou uvedeny pod registračními čísly přidělenými na ,,Žádosti“.