Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Moravičany pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí bude v souvislosti s protiepidemickými opatřeními probíhat distanční formou, tj. bez osobní přítomnosti rodičů a dětí v mateřské škole.

TERMÍN ZÁPISU: od  3. května do 14. května 2021                                                                                                                    

Termín zápisu je termínem pro doručování žádostí. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě Kritérií pro přijímání.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DOLOŽIT:                                                                                                                                              

-Žádost o přijetí                                                                                                                                                                           

-Potvrzení praktického dětského lékaře                                                                                                                                        

-Kopii rodného listu dítěte

ŽÁDOST O PŘIJETÍ včetně tiskopisu pro praktického dětského lékaře si můžete vyzvednout  na přepážce Pošty Moravičany v obvyklou pracovní dobu.

ZPŮSOB DORUČENÍ ŽÁDOSTI:

-Osobním podáním do poštovní schránky mateřské školy v zalepené obálce označené ZÁPIS                                                           

-Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce                                                                                                                

-Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)     

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), nebude žádost platná.           

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn 28. 5. 2021 na webových stránkách školy. Seznam bude anonymní. Děti budou uvedeny pod registračními čísly přidělenými na ,,Žádosti“.