Mateřská škola Moravičany
okres Šumperk, příspěvková organizace

          Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

 • Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat 7. května 2019 od 10 do 16 hodin.

 • Zapsány budou děti ve věku od 3 do 6 let.

 • Zapisují se i děti, které během školního roku 2019/2020 teprve dosáhnou věku 3 let.

 • V případě, že se rodiče s dítětem k zápisu nedostaví, nemusí být dítě v pozdějším termínu zapsáno.

 • U zápisu zákonný zástupce dítěte musí předložit

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení od lékaře
  • rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

 Žádost a tiskopis pro lékaře si prosím vyzvedněte v I. třídě mateřské školy od 6:15 do 16:00 hod.