Mateřská škola Moravičany
okres Šumperk, příspěvková organizace

Kritéria přijímání dětí do MŠ Moravičany pro školní rok 2019/2020

  1. děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk 5 let, jsou přijímány přednostně
    • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné 
    • povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením


  2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk 4 leta které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  3. děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk 3 leta které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  4. děti mladší 3 let, které dovrší věk 3 let během školního roku 2019/2020 a které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  5. děti, které nemají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a v souladu se školskými právními předpisy, zejména školským zákonem, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila stanovené maximální počty dětí ve třídách a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání.