Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Rozhodnutí o přijetí do MŠ Moravičany

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Moravičany od 1. 9. 2021

Ředitelka Mateřské školy Moravičany Renata Tilscherová, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 byly do Mateřské školy Moravičany přijaty děti pod těmito registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Zákonní zástupci těchto přijatých dětí, dostavte se prosím do ředitelny MŠ Moravičany k vyřízení důležitých náležitostí potřebných pro nástup dítěte do mateřské školy ve dnech 2. 6. nebo 3. 6. 2021 v době mezi 9,30 – 11,30 hod.

Pro vpuštění do budovy zvoňte prosím u vchodových dveří na zvonek s označením ŘEDITELNA.

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 nebyly do Mateřské školy Moravičany přijaty děti pod těmito registračními čísly:

1, 6, 8, 9, 11

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě.

Datum zveřejnění: 28. 5. 2021

Renata Tilscherová, ředitelka školy