Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Seznam přijatých dětí do MŠ Moravičany

Seznam registračních čísel přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

Moravičany 28. 05. 2024

Ředitelka Mateřské školy Moravičany Renata Tilscherová, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024 byly do Mateřské školy Moravičany přijaty děti pod těmito registračními čísly:

 

1

Přijato

2

Přijato

3

Přijato

4

Přijato

5

Přijato

6

Přijato

7

Přijato

8

Přijato

9

Přijato

11

Přijato

12

Přijato

13

Přijato

14

Přijato

15

Přijato

17

Přijato

18

Přijato

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti podané prostřednictvím zákonného zástupce.  Žádosti shromážděné u zápisu k předškolnímu vzdělávání, byly posouzeny podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Moravičany. Vzhledem k tomu, že žádost vyhovuje kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.