Drobečková navigace

Úvod > Informace > Vnitřní denní režim v mateřské škole

Vnitřní denní režim v mateřské škole

 

6.15 - 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hru, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální práce s dětmi

8.30 - 9.00 Osobní hygiena a dopolední svačina

9.00 - 9.30

Řízené výchovně – vzdělávací činnosti, individuální, frontální i skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity

9.30 - 11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku – procházka nebo činnosti na školní zahradě, případně náhradní činnost
11.30 - 12.15 Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek
12.15 - 14.00

Spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

klidové aktivity
14.00 - 14.30 Osobní hygiena, úklid lůžkovin, odpolední svačina
14.30 - 16.00

Rozcházení dětí, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy