Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Moravičany, okres Šumperk
                             789 82 Moravičany 67

Hlavní účel: Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání, zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Datum zápisu MŠ do školského rejstříku: 1. 1. 2005

Doplňková činnost: Stravování cizích strávníků - zřízeno za účelem využití hospodářské možnosti a odbornosti zaměstnanců. 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Renata Tilscherová.

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk
  příspěvková organizace
  789 82 Moravičany 260

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk
  příspěvková organizace
  789 82 Moravičany 260

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pracovní dny od 10:00 - 12:00 hod. na základě předem domluvené schůzky.

 • 4.4 Telefonní číslo

  pevná linka: +420 583 431 047

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msmoravicany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk
  příspěvková organizace
  789 82 Moravičany 260

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  msmoravicany@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ID datové schránky: re5ku3x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181860404/0300 ( ČSOB )

6. IČO

71002201

7. DIČ

není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msmoravicany@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky:    ID datové schránky  re5ku3x

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk, 789 82 Moravičany 260

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací určený zástupce  ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Moravičany, okres Šumperk poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.