Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Představení Mateřské školy Moravičany

Mateřská škola je umístěna do klidného prostředí obce Moravičany mimo frekventovanou silnici, s možností procházek do přírody a k nedaleké řece Třebůvce.

Nově zrekonstruovaná budova mateřské školy s kapacitou 52 dětí je dvoupodlažní, prostorná, obklopuje ji školní zahrada, která je osázena stromy a okrasnými keři. Rozlehlá zahrada je pro pobyt dětí venku využívána celoročně. Děti mají pro hry i pohybové vyžití k dispozici dvě pískoviště, hrací domeček, průlezky, houpačky, skluzavku, umělý kopec na bobování a spoustu hraček i jiného vybavení uschovaného v zahradním domku. Ve škole jsou dvě třídy, které jsou uspořádány jako samostatné organizační jednotky s homogenní věkovou strukturou dětských kolektivů. Ve třídě pracují vždy dvě plně kvalifikované učitelky. V případě potřeby je ve třídě i asistentka pedagoga. Vybavení tříd hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a didaktické pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti se svými výrobky podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce mají možnost shlédnout i jejich rodiče.

Ke každé třídě přísluší účelně zařízená prostorná herna, umývárna, toalety a šatna dětí. Součástí školy je také školní jídelna, která s kapacitou 130 jídel zajišťuje stravování nejen pro děti a zaměstnance mateřské školy, ale také pro místní Základní školu.

Filozofie školy

Chceme, aby v naší mateřské škole děti získaly chuť po poznání, a to především prostřednictvím prožitkového učení a her. Zaujmout a bavit děti tak, aby měly potřebu se k učení vracet, pokračovat v započaté činnosti, dále ji rozvíjet a obohacovat. Nechceme, aby děti byly pouhými příjemci, ale aby byly spolutvůrci a spoluúčastníky našeho školního vzdělávacího programu.

Vize školy

Vytvořit prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství. Mateřská škola chce být místem, kde se cítí děti příjemně a bezpečně a kde je respektována jejich individualita. Důležitým cílem je vytvoření prostředí, které je kvalitně a účelně zařízené, kde panují dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými - zaměstnanci, dětmi, mezi školou a rodiči a v neposlední řadě zřizovatelem školy.