Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Oznámení o zhotovených fotografiích

Datum konání: 22. 10. 2021

 

Vážení rodiče,

máte možnost prohlédnout si zhotovené sady fotografií a rozhodnout se, zda si sadu zakoupíte, či nikoli.

Sada fotografií – jednotlivci stojí   300,- Kč

Sada fotografií – sourozenci stojí 340,- Kč

Fotografie si můžete odnést až po jejich zaplacení.


Publikováno 22. 10. 2021 13:37

Projektový den

Datum konání: 21. 10. 2021

 

Ve čtvrtek 21. října 2021 se bude pro děti z II. třídy konat v MŠ projektový den s názvem Stavitel města.

Program začíná v 8,30 hod. a končí v 11,30 hod.

(Přiveďte proto, prosím děti z II. třídy do mateřské školy do 8,00 hod.)

Třídu navštíví profesionální lektor s krabicí plnou stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů. Lektor bude společně s paní učitelkami pracovat s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnic. Dětí si budou hrát, ale zároveň pracovat a učit se nové věci. Vyvrcholením bude volné hraní s výsledným dílem. Navíc děti získají za odměnu osvědčení (diplom).

 • poznávání obce, ve které žijeme
 • stavby a jejich využití
 • děti v roli kartografa
 • rozeznávání mapových značek
 • potřeba mapy, druhy map, orientace
 • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
 • tvorba vlastních map a zakreslování do nich

Akce je hrazena z projektu  ,,MŠ MORAVIČANY ŠABLONY 3“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

 


Publikováno 19. 10. 2021 15:37

Fotografování nepřítomných dětí

V pátek 15. října proběhne v MŠ fotografování dětí, které nebyly v pátek 1. října přítomny.
                                                                                                                                                    

Vyfoceny budou všechny přítomné děti, které nebyly v předchozím termínu vyfoceny.

Focení proběhne od 12 hodin.

Pokud vaše dítě chodí po obědě domů, a vy budete mít o vyfocení zájem, necháte dítě ve školce a vyzvednete si ho až v běžnou dobu pro vyzvedávání - ve 14,30 hod.

 

              

 

 

 


Publikováno 1. 10. 2021 14:02

FOGRAFOVÁNÍ

Datum konání: 1. 10. 2021

V pátek 1. října proběhne v dopoledních hodinách v mateřské škole fotografování.

Jedná se o poskytování  nadstandartní služby rodičům.

Fotografování zajišťuje firma Prestigephoto.                                                                                                                                 

Vyfoceny budou všechny přítomné děti. Teprve po zhlédnutí, se můžete rozhodnout, zda si budete chtít sadu fotografií zakoupit, či nikoliv. Pokud nebudete mít o fotografie zájem, budou skartovány. O tom, že jsou fotografie k dispozici, budete opět informováni prostřednictvím vašich emailů.

Děti budou vyfoceny pouze do pasu - proto volte vhodné oblečení.     

Zhotovená sada stojí 300,- Kč a obsahuje:

1 ks – stolní kalendář 2022 s portrétní fotografií 10x15 cm

3 ks – portrétní fotografie 10x15 cm v rámečcích

6 ks – malá fotografie 3,5 x 4,5 cm s kódem a heslem pro další přiobjednání fotografií

Pokud máte zájem o společné vyfocení sourozenců, nahlaste to prosím třídním učitelkám.

Tato sada stojí 340,- Kč.


Publikováno 21. 9. 2021 16:22

Informace k provozu mateřské školy od 1. září 2021

Datum konání: 1. 9. 2021

Informace k provozu mateřské školy od 1. září 2021

Děti se nemusí testovat a ani nemusí mít roušku. ( Pro případ výskytu infekce musí mít děti ve skříňce dvě roušky.)

I nadále je nutné přijmout opatření proti šíření onemocnění Covid-19.                                                                                    

Za ohleduplné chování a dodržování děkujeme! Všichni tak společně přispějeme k bezproblémovému chodu naší mateřské školy.                                                  

 • Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv infekčního akutního onemocnění – viz. Školní řád – bod 16. 5   Podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.         
 • Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby, které se v prostorách školy pohybují v respirátoru, a které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
 • Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy v respirátoru, a pouze po nezbytně nutnou dobu. Platí i pro odvádění dětí z mateřské školy.
 • Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.
 • Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.
 • V rámci hygienických opatření není dovoleno vstupovat do tříd.
 • Doprovázející osoba umyje dítěti před vstupem do třídy důkladně ruce vodou a mýdlem a případně na vysušené ruce použije dezinfekci. 
 • Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce. 

Vážení rodiče, seznamte se prosím se Školním řádem mateřské školy platným od 1. 9. 2021. Po jeho přečtení, podepište u třídních učitelek tiskopis o jeho seznámení. Školní řád je vyvěšen ve vstupní hale školy a na webových stránkách.

 

INFORMACE O CENĚ STRAVNÉHO:

Na základě nové vyhlášky č. 272/2021 Sb. o školním stravování, kterou se mění vyhláška  č.107/2005 Sb., v platném znění, dochází ke zvýšení finančních limitů na nákup potravin a z tohoto důvodu mateřská škola od 1. 9. 2021  přistupuje ke změně cen stravného.

Věková kategorie dětí:                   3 – 6 let                                       7 let

 

Cena dopolední svačiny:                   8,-  Kč                                       9,- Kč

Cena oběda:                                     20,-  Kč                                     24,- Kč

Cena odpolední svačiny:                   8,-  Kč                                       8,- Kč

 

Celodenní stravování celkem:          36,- Kč                                     41,- Kč

Polodenní stravování celkem:          28,-  Kč                                    33,- Kč

 

V ceně stravného je zahrnut i celodenní pitný režim.

 

INFORMACE O CENĚ ŠKOLNÉHO:

Výše měsíční úplaty za vzdělávání je pro školní rok 2021/2022 stanovena na částku 360,- Kč ( viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání).

Vážení rodiče, překontrolujte si prosím ve svých bankách nastavené limity, aby při strhávání plateb nedocházelo k potížím. Doporučený limit povolení inkasa je na částku za jedno dítě 1.500,- Kč ( pokud je v MŠ více dětí, je nutné limit znásobit jejich počtem )

 

INFORMACE O KONÁNÍ INFORMATIVNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:

Ve středu 8. září 2021 se budou v 16, 00 hod. konat v I. třídě ,,KOŤÁTEK“ třídní schůzky.

Ve čtvrtek 9. září 2021 se budou v 16, 00 hod. konat v II. třídě ,,BERUŠEK“ třídní schůzky.

Třídní schůzky se budou konat v jednotlivých třídách. Vstup pouze s respirátorem, bez příznaků infekčního onemocnění a za podmínek dodržování rozestupů.

 

Renata Tilscherová, ředitelka mateřské školy.

 

 

 


Publikováno 30. 8. 2021 19:50

Den Země

Datum konání: 22. 4. 2021

Dobrý den děti,
víte, že dnes je Den Země? A jestlipak víte, jak můžeme Zemi pomoci, aby byla ráda, že na ní žijeme? Ono totiž vsechno není samozřejmostí.
Víte, jak správně třídit odpad? Zopakujte si barvičky a až půjdete s rodiči na procházku, a najdete nějaký papír nebo plast, vhoďte ho do správného kontejneru na tříděný odpad - žlutý, modrý nebo zelený. Ke správnému třídění Vám pomůže pracovní list.
Doma si třeba zkuste vyrobit dešťový mrak z vaty. Voda je pro Zemi velmi důležitá. Víte proč? Zkuste si o ní s rodiči popovídat podle obrázků.
Pomáháte děti s pracemi na zahradě? A zasadily jste už něco? Pozorujete jak to roste? Zkuste správně poskládat obrázky, jak roste pampeliška a zalijte kytičky, určitě budou moc rády.

Přejeme Vám krásné dny a doufáme, že už se brzy uvidíme. Moc se na Vás těšíme!
Vaše paní učitelky......

Den Země.pdf


Publikováno 22. 4. 2021 16:01

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021

 

Vážení rodiče.

Z důvodu testování, prosím přřivádějte děti nejpozději do 8,00 hod., aby do 8,30 hod. byly všechny děti otestované a mohly společně zasednout ke svačince. Přejeme si, aby vše probíhalo v klidné atmosféře a děti nebyly stresovány.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Všechny osoby pohybující se ve vnitřních prostorách školy s výjimkou dětí mateřské školy mají povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu.

Vstupující osoby ihned po vstupu do vestibulu školy použijí na ruce dezinfekci. Děti se pouze přezují, ale nebudou se převlékat.

Rodiče, nebo jiná pověřená osoba, která bude vstupovat do třídy z důvodu provádění testování, musí použít návleky.

Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře, kde se děti převlečou a opět si důkladně před příchodem do třídy umyjí ruce mýdlem.

TESTOVÁNÍ:

Bude probíhat v přízemí, v 1. třídě ,,Koťátek" antigenními testy„Singclean“vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování provede svému dítěti zákonný zástupce nebo pověřená osoba.

Návod k testům.pdf

https://youtu.be/BmDnd140UH4

 Z TESTOVÁNÍ JSOU VYJMUTY DĚTI:

- které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

- které onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

Pokud se dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebude účastnit prezenčního vzdělávání v mateřské škole, z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá podle zákona povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Protože nám na našich dětech záleží, budeme poskytovat vzdělávací podporu prostřednictvím zasílání pracovních listů a námětů na email.

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání bude probíhat standartním způsobem a s doložením omluvného listu po opětovmém nástupu dítěte do MŠ.

Prosíme rodiče, aby v pondělí nahlásili

 - zda budou potřebovat otevření MŠ již od 6,15 hod. nebo až od 7,00 hod.

-  zda bude možné v odpoledních hodinách zkrátit provoz do 15,30 hod.

Děkuji za pochopení a vstřícnost. Věřím, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme!

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany

                                                                                


Publikováno 9. 4. 2021 19:40

Informace k nástupu dětí do MŠ od 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Informace k nástupu dětí do mateřské školy od 12.dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12.4.2021 umožněn nástup do mateřské školy pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a které se podrobí testování.

Na základě mimořádného opatření MZd je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání i děti IZS a děti pedagogických pracovníků. Na tyto děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v týdnu. Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v I. třídě mateřské školy. Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře a do II. třídy, kde bude probíhat vzdělávání. V případě vyššího počtu dětí budou na základě metodiky MŠMT děti rozděleny do obou tříd. V objektu školy bude zajištěno časté větrání. Je také doporučován pobyt venku. Proto děti do třídy přiměřeně oblečte a vybavte vhodným oblečením na pobyt na školní zahradě.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění - rýma, kašel,teplota, vyrážka,zvýšená únava,bolest svalů,....

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí Zmocnění.doc. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

leták testování pro rodiče.pdf

testování diagram.pdf

Ochranné prostředky dýchacích cest děti v  mateřské škole mít nemusí.

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud nebudou děti MŠ navštěvovat, odhlaste stravu v pondělí 12.4.2021 nejpozději do 13 hod. ve školní jídelně - na tel.čísle 583 431 848

Neodhlášený oběd - (za pondělí 12.4.2021) je možno si ve ŠJ v době k tomu určené vyzvednout. Pouze však v tento první den nepřítomnosti dítěte ve škole.

Zákonní zástupci dětí, kteří jsou pedagogové, a nebo zaměstnanci IZS a budou potřebovat, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ, přihlaste své dítě nejpozději do pátku 9.4.2021 do 10 hod. na níže uvedené emailové adrese. Zákonný zástupce doloží škole v den nástupu dítěte potvrzení zaměstnavatele.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu - msmoravicany@seznam.cz

Prosím i nadále sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejňovány důležité informace.


Publikováno 8. 4. 2021 11:55

Distanční vzdělávání - ,,Dopravní výchova"

Datum konání: 6. 4. 2021

TÉMA TÝDNE: ,,Dopravní výchova"

Milé děti a rodiče.

Protože duben je měsícem bezpečnosti, připravili jsme učební materiály a náměty, které hravou a zábavnou formou rozvíjí u dětí dopravní výchovu. Seznamujte se děti s dopravními prostředky a dopravními značkami,určujte vzdálenost: blízko-daleko,rozlišujte zvuky–odkud přicházejí (houkání sanitky, přibližující se vůz, letadlo ve vzduchu). Podnikněte společně s rodiči výlet na nádraží, prohlédněte si jeho okolí, vlaky, vagóny, lokomotivy, koleje, výstražné zařízení.

Na tomto odkazu www.bezpecnecesty.cz  je zpracovaná dopravní výchova pomocí animovaných videí a krátkých kvízů - kapitoly Chodec, Cyklista a Cestující.
Naleznete zde animaci s tučňáky, kde jsou šipky se čtverečky, které vás navedou k animované dopravní výchově ( kliknutím na pátý  čtvereček). 

UČEBNÍ MATERIÁLY A NÁMĚTY:

O neposlušném autíčku.pdf

O neposlušném autíčku - povídání.pdf

neposlušné autíčko a dopr. značky.pdf

básnička Pozor autíčko.pdf

tvoření - autíčko.jpg

autíčkové dobroty.jpg

autíčkové závody.jpg

píseň Auto.jpg

pravo-levá orientace.jpg

křižovatka.jpg

logické myšlení.jpg

co je správně a co ne.jpg

hledej nesmysly.jpg

rozvoj slovní zásoby.jpg

slabiky.jpg

grafomotorika.jpg

labyrint.jpg

počítání dopravních prostředků.jpg

kreslení podle čísel.jpg

báseň Semafor.jpg

semafor.jpg

spojování.pdf

omalovánka pro nejmenší

jpgPEXESO.pdf

 

Po otevření školky přineste děti z tohoto tématu vypracované tyto pracovní listy: grafomotorika, počítání dopravních prostředků, slabiky, spojování.                                              

Už se na vás móóc těšíme a doufáme, že se již konečně brzy uvidíme! Vaše paní učitelky.

 

 

 

 

 

 


Publikováno 5. 4. 2021 19:38

Distanční vzdělávání - ,,Velikonoce-svátky jara"

Datum konání: 29. 3. 2021 - 5. 4. 2021

Téma týdne: ,,VELIKONOCE - SVÁTKY JARA"

Milé děti a rodiče,

přesto, že jsme věřili, že krásné jarní svátky již oslavíme společně, není tomu tak, a proto jsme pro Vás přichystali další výukové materiály a podklady, které se váží k Velikonocům. Věříme, že Vás budou bavit a přinesou Vám zábavu a zpestření. Přejeme krásné a pohodové prožití Velikonočních svátků a hodně zdraví.

 

Velikonoce jsou jarní svátky, které se slaví po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku.

Inspirace na činnosti týden před Velikonocemi: velikonoční aktivity.jpg

Inspirace na: aktivity na Velikonoční pondělí.jpg

Symboly Velikonoc:

Symboly života, světla, zdraví, štěstí: zelený strom, červené jablko, plné vejce, kynuté pečivo, červená barva, pestré tkaniny.

Symboly hojnosti, plodnosti, bohatství: hrách, čočka, sušené ovoce, obilí, ořechy, makovice.

Pomlázka: symbol předávání síly, zdraví a svěžesti, omlazení, šlehány jsou ženy a dívky, aby byly zdravé, veselé, pilné, odměnou za pomlázku jsou malovaná vejce. Zajímavost – krajové výrazy pro pomlázku – mrskačka, mrskut, šmigrust, tatar, hrudovačka, šlahačka ...

Velikonoční stůl: beránek, zajíček, vajíčko (symbol plodnosti, úrody, nového života), pokrmy: zelená strava – petržel, pažitka, byliny, mladé kopřivy, lístky pampelišek, chudobky (velikonoční bylinkové polévky s rozkvedlaným vajíčkem), vejce, smaženice z vajec a slaninou s mladou kopřivou nebo zelenou natí z cibule.

Vajíčko: je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení, červené vejce – červené barvy byly nejoblíbenější, nazývaly se "krasnaja", odtud zřejmě vznikl název "kraslice", ale možná i od slova "krásniti" či "krásliti".

Velikonoční pečivo: peklo se pečivo v podobě ptáčků nebo slepic, kuřátek, kohoutků, ježků, tzv. Jidáše (tvar různých figur, točánků, preclíků), mazance, beránek z piškotového těsta.

Pranostiky: Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
                     Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
                     Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
                     Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY:

hledej stejný obrázek.jpg

grafomotorika - vajíčko.jpg

grafomotorika + omalovánka.jpg

omalovánka vel. vajíčka.jpg

procvičování počítání.jpg

najdi rozdíly.jpg

spojování.jpg

hádanky.jpg

básničky pro nejmenší.jpg

říkanky velikonoční.jpg

velikonoční říkanky.jpg

velikonoční pohádka.jpg

velikonoční koleda.jpg

jarní hrací kostka.jpg

pohybová hra.jpg

PEČENÍ:

Obrázkový recept na beránka.pdf

TVOŘENÍ:

SLEPIČKA vzor.jpg

SLEPIČKA šablona.pdf

barvení s gumičkami.jpg

barvení s lakem.jpg

bramborová tiskátka- kraslice.jpg

čím barvit vejce.jpg

hry s moukou.jpg

jednoduché zdobení vajíček.jpg

kraslice z vlny.jpg

kuřátko na zavěšení.jpg

kuřátko pro malošky.jpg

slepička s kuřátkem.jpg

zajíček s dobrotami.jpg

Po otevření školky, přineste děti vypracované tyto pracovní listy: grafomotorika vajíčko, spojování, hledej stejný obrázek.

A jako vždy, můžete přinést i něco navíc a pochlubit se nejen paní učitelkám, ale i ostatním kamarádům.

 

 

 


Publikováno 28. 3. 2021 17:29