Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021Datum konání:
12.4.2021

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021

 

Vážení rodiče.

Z důvodu testování, prosím přřivádějte děti nejpozději do 8,00 hod., aby do 8,30 hod. byly všechny děti otestované a mohly společně zasednout ke svačince. Přejeme si, aby vše probíhalo v klidné atmosféře a děti nebyly stresovány.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Všechny osoby pohybující se ve vnitřních prostorách školy s výjimkou dětí mateřské školy mají povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu.

Vstupující osoby ihned po vstupu do vestibulu školy použijí na ruce dezinfekci. Děti se pouze přezují, ale nebudou se převlékat.

Rodiče, nebo jiná pověřená osoba, která bude vstupovat do třídy z důvodu provádění testování, musí použít návleky.

Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře, kde se děti převlečou a opět si důkladně před příchodem do třídy umyjí ruce mýdlem.

TESTOVÁNÍ:

Bude probíhat v přízemí, v 1. třídě ,,Koťátek" antigenními testy„Singclean“vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování provede svému dítěti zákonný zástupce nebo pověřená osoba.

Návod k testům.pdf

https://youtu.be/BmDnd140UH4

 Z TESTOVÁNÍ JSOU VYJMUTY DĚTI:

- které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

- které onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

Pokud se dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebude účastnit prezenčního vzdělávání v mateřské škole, z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá podle zákona povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Protože nám na našich dětech záleží, budeme poskytovat vzdělávací podporu prostřednictvím zasílání pracovních listů a námětů na email.

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání bude probíhat standartním způsobem a s doložením omluvného listu po opětovmém nástupu dítěte do MŠ.

Prosíme rodiče, aby v pondělí nahlásili

 - zda budou potřebovat otevření MŠ již od 6,15 hod. nebo až od 7,00 hod.

-  zda bude možné v odpoledních hodinách zkrátit provoz do 15,30 hod.

Děkuji za pochopení a vstřícnost. Věřím, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme!

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany